top of page

Právní tým Mitchell Wine & Margaret Waddell

O právním týmu

Mitchell Wine

Kliknětetady

přečíst životopis Mitchella Winea.

Margaret Waddell

Kliknětetadyna

přečtěte si Margaret 

Waddellův životopis.

Společná žaloba  

Akce se týkají SML registrovaných na pěti různých nemovitostech Fortress:

  • Collier Center – Barrie, ON (pouze s ohledem na původní půjčku)

  • Progress Manors Ten88 – Toronto, ON

  • Sutton/The Link – Burlington, ON

  • Harmony Village Lake Simcoe/The Kemp – Barrie, ON

  • Orchard Calgary – Calgary, AB

 

Částečná vyrovnáníbyly dosaženy a schváleny soudcem Perrellem dne 13. ledna 2023.  Další podrobnosti, včetně prohlášení o nároku a kontaktních informací jsou k dispozici na Waddell Phillips webová stránka.

bottom of page